Projekt IGA PDF Tisk Email

Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008 - 2011

Projekt NS/10572: Vliv chirurgického postupu na vývoj plicních funkcí a skeletálních deformit u dětí s vrozenou brániční kýlou.

Projekt je zaměřen na vyhodnocení dlouhodobého vlivu chirurgického postupu na vývoj plicních funkcí a skeletálních deformit u dětí s vrozenou brániční kýlou. Zavedení nové metody časné diagnostiky plicních funkcí zrychlí a zpřesnění predikci průběhu komplikujících onemocnění po operaci CDH. Výsledkem projektu bude optimalizace léčebného a diagnostického protokolu. Projekt přispěje ke zkvalitnění celkové péče a zlepšení kvality života dětí s vrozenou brániční kýlou v České republice a k racionálnímu využití zdravotnické péče.

Řešitel: Doc. MUDr. M. Rygl Ph.D. Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Cíle programu ve vyhlášené veřejné soutěži, ke kterým projekt přispěje:

1. Specifikovat nejefektivnější diagnostické a léčebné postupy u chronických onemocnění

2. Vypracovat komplexní diagnostické a léčebné postupy sloužící k co nejrychlejšímu a nejpřesnějšímu rozpoznání časných stadií život ohrožujících stavů

Priorita v rámci chirurgických oborů:

1. Zaváděním nových chirurgických postupů a zkvalitněním mezioborové spolupráce vypracovat nové algoritmy pro diagnostiku, terapii a prevenci chirurgicky léčených onemocnění.