Skeletální deformity PDF Tisk Email

     V průběhu růstu a dospívání nacházíme u části pacientů po operaci brániční kýly skeletální deformity, jako jsou asymetrie hrudníku, vpáčený hrudník (pectus excavatum, Obr.1.) a skolióza (Obr.2) [27]. Na skeletálních deformitách se spolupodílí oslabený vývoj hrudníku při vrozeně menší plíci a rekonstrukce rozsáhlého defektu bránice. Rekonstrukci defektu bránice je možné provést buď primární plastikou, přenosem svalového laloku nebo využitím záplaty ze syntetického materiálu (goretex, dacron, surgisis) [5, 14, 37-39].     
     Deformity hrudníku se vyskytují podle zahraničních autorů u 46 % pacientů, což odpovídá i pozorování v našem souboru (42 %) a mohou být příčinou abnormálních plicních funkcí [10, 40]. Skeletální deformity jsou ve většině případů mírného stupně, dají se ovlivnit léčebným tělocvikem (např. plaváním) a neovlivňují společenské uplatnění. Obr.1.: Vpáčený hrudník (pectus excavatum)Naše výsledky

Klinicky bylo vyšetřeno všech 57 pacientů s CDH. Vpáčený hrudník (pectus excavatum) byl nalezen u 42 % pacientů (I. stupeň u 30 %, II. stupeň u 7 % a III. stupeň u 5 % ). Převažovala vyšší incidence vpáčeného hrudníku u pacientů s goretexovou záplatou (80 %) oproti pacientům s primárním sešitím bránice (40 %). Přesto zůstává rekonstrukce velkých vrozených defektů bránice goretexovou záplatou akceptovatelnou metodou i z hlediska rostoucího dětského organismu [1, 37].  Jeden pacient má vystouplý hrudník (pectus carinatum). Žádné z dětí nebylo dosud pro vpáčený hrudník operováno.
    Klinickým vyšetřením bylo u 33 % pacientů zjištěno vadné držení těla a u 5 % pacientů byla klinicky zřejmá skolióza. Předozadní rentgenový snímek hrudníku byl proveden u 54 pacientů. Na rentgenovém snímku byla skolióza patrna u 30 % pacientů s průměrným Cobbovým úhlem méně než 5 stupňů (obr.2.). Incidence skoliózy nesouvisela s typem chirurgického řešení (primární sešití oproti goretexové záplatě). Žádné z dětí nevyžadovalo operační řešení skoliózy.

(čísla v hranatých závorkách uvádí literární zdroje s dalšími informacemi – viz. literatura.)Obr. 2. Skolióza u sedmileté pacientky po operaci vrozené brániční kýly vlevo