Somatický růst a vývoj PDF Tisk Email

Pacienti po operaci brániční hernie mají poněkud nižší tělesnou výšku, váhu a BMI ve srovnání s populační normou. Na druhou stranu 75% dětí v naší studii bylo v populační normě (±2SD) což je uspokojivý výsledek. Za příčinu nutričních problémů je nejčastěji označován gastroezofageální reflux, averze k polykání a onemocnění plic [15].


Tab. 1. Výsledky antropometrického měření, srovnání s českými standardy


parametr

výška SDS

hmotnost SDS

BMI SDS

obvod hrudníku SDS

thorakální index

SDS

obvod hlavy

SDS

n

53

53

53

53

53

52

průměr

-0,39

-0,75

-0,68

-0,43

-0,62

-0,53

SD

0,94

0,99

0,98

0,88

1,07

0,97

minimum

-2,2

-2,4

-2,3

-2,2

-3,1

-2,8

maximum

3,2

1,6

2,3

2,3

2,1

1,4

medián

-0,3

-1

-0,7

-0,6

-0,5

-0,5

p

<0,05

<0,001

<0,001

<0,05

<0,001

<0,001
SD = směrodatná odchylka, SDS = SD skóre, BMI = body mass index, n = počet  pacientů, p = hladina statistické významnosti


53 dětí se zúčastnilo komplexního auxologického vyšetření. (31 chlapců, 22 dívek, průměrný věk 7 let). Rozdíly mezi pohlavími nebyly nalezeny, proto jsou chlapci a děvčata hodnoceni společně. Pacienti po operaci brániční hernie mají poněkud nižší tělesnou výšku (na 5% hladině významnosti). Pod normou (pod 3. percentilem) jsou však pouze 3 pacienti, 35 pacientů (66 %) je podprůměrných, 18 pacientů (34 %) je nadprůměrných. Významněji se liší tělesná hmotnost, BMI (74 % pacientů je podprůměrných, hmotnost pod normou má 16 % pacientů a BMI pod normou 9 % pacientů) a obvod hlavy (pod normou jsou 4 pacienti). Stav výživy se v průběhu růstu zlepšuje. Obvod hrudníku je poněkud menší než u zdravých jedinců. Zmenšen je sagitální průměr, což se projevuje plošším tvarem hrudníku. Souhrnně uvádí výsledky antropometrického měření tab. 1.