Vrozená brániční kýla úvod PDF Tisk Email

Následující stránky jsou věnovány dětem, které se narodí s vrozenou brániční kýlou (Congenital diaphragmatic hernia – zkratka CDH). Cílem stránek je poskytnutí informací o možnostech současné léčby pro rodiče i lékaře.

V České republice bylo v období 2005- 2009 diagnostikováno  1,83 novorozenců s vrozenou brániční kýlou na 10 000 živě narozených dětí.  Při malém výskytu tohoto nemocnění  je opodstatněná léčba dětí ve specializovaných centrech, která jsou schopná poskytnout komplexní léčbu. V České republice je většina novorozenců s vrozenou brániční kýlou léčena v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze v Podolí ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie FN Motol (KDCH FNM). Tato spolupráce přispěla k výraznému zlepšení akutní péče o novorozence s CDH. Celkové přežití 73 % dosažené v našem souboru pacientů je plně srovnatelné s výsledky publikovanými v zahraničních multicentrických studiích (např. CDH Study Group).

Brániční kýla je typem komplexní dětsko-chirurgické nemoci, která vyžaduje život zachraňující léčbu ihned po narození a část přežívajících potřebuje léčbu pro pokračující medicínské problémy. Celková kvalita života je u 77 % těchto pacientů hodnocena jako dobrá, ale dlouhodobé sledování a odborné konzultace se specialisty v příslušných oborech, tj. dětského chirurga, pneumologa, antropologa a dalších jsou vhodné.


Stránky vznikly za podpory grantu IGA 10572 -3/2009


Autoři projektu

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK Praha a FN Motol

doc.MUDr. Michal Rygl Ph.D.,  MUDr. Karel Pýcha CSc, MUDr. Petra Kuklová


Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze

doc. MUDr.Zbyněk Straňák CSc, MUDr. Jan Melichar


Pediatrická klinika 2. LF UK Praha  a FN Motol

RNDr. Dana Zemková CSc,   MUDr. Jan Šulc CSc